Fiktivní propagační tiskovina Národního technického muzea představuje nejen Muzeum jako celek, ale rovněž jeho jednotlivé části.

Tiskovinu jsem zpracovávala nejen graficky, ale i fotograficky. Snažila jsem se o hravý a současně kultivovaný přístup, který by reflektoval optimistický pohled na svět, kterým oplývali dávní pionýři, již po sobě zanechali stopu - jejich vynálezy nebyly ani po stovkách let zapomenuty a obráceny v prach; trvají. Červená barva, která je prolínána celou tiskovinou, je znamením revoluce, změn a pokroku, jímž technika jako taková bezpochyby je.

 

NTM

obálka brožury o Národním technickém muzeu

 

NTM

předsádky

 

NTM

dvoustránka zaměřená na expozici Dopravy

 

NTM

dvoustránka zaměřená na expozici Architektury, stavitelství a designu