Ukázka několika dvoustránek z mé knihy Modus vivendi. Jedná se o knihu, jež má být galerií způsobů života, mozaikou, která z jednotlivých fragmentů tvoří důkaz existence paralely mezi žitím lidí a zvířat.

Knize jsem, kromě jiného, dala skrytou pointu. Tu si však dovolím zde nevyzradit, aby byla překvapením pro ty, kterým se kniha dostane do rukou ve fyzické podobě.

 

Modus vivendi

Modus vivendi

Modus vivendi

Modus vivendi