Tereza Remišerová: autoportrét

Narozena v pozdním jaře roku 1993, ve znamení Blíženců: pro svého Castora požádala bych i já o možnost dne stráveného v podsvětí...

Jsem plna dětského úžasu, údivu a pochybností; nepřestávám se tázat. K fotografování a kresbě mne přivedla touha po objevování; zvolila jsem, že tak chci činit nejprve prostřednictvím umění. V budoucnu bych se však na interakci lidí a médií obecně ráda zaměřila i z hlediska technického, proto jsem se, zcela dobrovolně, ocitla na rozhraní dvou světů a s cílem naučit se myslet začala studovat program Komunikace, multimédia a elektronika na ČVUT FEL.

Dovolím si tvrdit, že během svého studia jsem byla vedena k tomu, abych byla schopna vyrovnat se s libovolnou fotografickou úlohou. Nedomnívám se, že mé schopnosti jsou neomezené: naopak. Je patrné, že vývoj mé práce vyústil v přirozenou profilaci, především směrem k „dokumentárním cyklům o lidech bez lidí“, ale přesto jsem byla nucena směřovat své úsilí k hýčkání a pěstování dovedností, které mi dovolují analyzovat a věcně řešit nastalé komplikace, tedy ke schopnosti překračovat své vlastní limity. Tato schopnost se, doufám, neomezuje pouze na psaní světlem.

Snažím se, aby mé fotografické cykly, zejména dokumentární soubory, postihovaly nejen skutečnost, ale rovněž to, co stojí nad ní. Mým cílem je pomoci pozornému diváku, aby jeho vnímání mezi realitou a nadrealitou oscilovalo, aby byl ochoten otevřít se mým myšlenkám a mému vidění, protože právě ony jsou podstatou mé tvorby.

V umění, ale i v životě (snad proto, že i život je uměním), mám v oblibě kontinuitu, čistotu, snovost. Své bytí i tvoření přizpůsobuji heslu svého dědečka: KOKODYRY. Klíčovým faktorem je zde kompozice, kontrast, dynamika a rytmus. Libuji si v paradoxech, osobních rituálech a ohromných maličkostech; mám své estetické lásky, k nimiž se s oblibou uchyluji, mám-li dojem, že se propadám do hlubin.

V současné době jsem - úspěšným složením státní závěrečné zkoušky - dokončila studium bakalářské etapy na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Přestože mne na počátku studia zajímala zejména multimediální technika, v průběhu studia jsem zjistila, že síťové a informační technologie (a obor telekomunikací obecně) jsou mi mnohem bližší. Od října 2016 ve studiu - v magisterském oboru Komunikační systémy a sítě - pokračuji. Fotografii (zejména analogové) se v současnosti věnuji rekreačně; ve volném čase pracuji jako Specialista dohledového centra v O2 Czech Republic, a.s., abych získala praxi v oboru telekomunikací, ve kterém bych si přála definitivně zakotvit.

 

Životopisně-telegrafické informace

 • 2016, podzim - nástup do internshipového programu v O2 Czech Republic, a.s. na pozici Specialista dohledového centra
 • 2016, pozdim - započetí studia magisterského programu Elektronika a komunikace na ČVUT FEL
 • 2016, léto - složení státní záverečné zkoušky v bakalářské etapě, získání titulu Bc. (bakalář) v oboru Síťové a informační technologie
 • 2015, podzim do současnosti - pracovní zkušenost v Kariérním centru ČVUT (komunikace se zástupci firem, péče o inzerenty a propagaci jejich pracovních příležitostí)
 • 2014, jaro do 2015, jaro - pracovní zkušenost ve společnosi AmRest, s.r.o. na pozici Receptionist (zajištění hladkého chodu recepce, komplexní (nejen) administrativní podpora centrály nadnárodní společnosti; komunikace se zákazníky a spolupracovníky na mezinárodní úrovni)
 • 2013, podzim - započetí studia bakalářského programu Komunikace, multimédia a elektronika na ČVUT FEL
 • 2013, jaro - složení maturitní zkoušky s vyznamenáním z předmětů: český jazyk a literatura, anglický jazyk ve společné části, z dějin výtvarné kultury a fotografie, praktické zkoušky, teoretické zkoušky z odborných předmětů v profilové části a nepovinných zkoušek z matematiky a fotografického designu
 • 2013, zima - společná výstava AMP, Galerie SPŠG, Praha
 • 2012, jaro - povinná školní praxe absolvovaná v mediální skupině MAFRA, a.s. (oddělení Elektronické zpracování obrazu)
 • 2012, jaro - společná výstava AMP, Made in May, Amsterdam
 • 2012, zima - společná výstava Klauzury 2010/2011, Galerie SPŠG, Praha
 • 2011, jaro - povinná školní praxe absolvovaná v Národním památkovém ústavu
 • 2009, podzim - započetí studia oboru Užitá fotografie a média na Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické
 • 2000, podzim - započetí školní docházky na Základní škole Hanspaulka
 • 1993, jaro - narození